Hemförsäkringen eller separat reseförsäkring

En av de sakerna som är mycket viktigt att komma ihåg inför sin resa är att undersöka om man har en reseförsäkring som täcke de behov man har under resan. Genom att förenkla något kan man säga att dessa går att köpa i tre steg. Hemförsäkringen har automatiskt ett reseskydd inbyggt i sig som är ett bra och grundläggande skydd.

Nästa steg är att teckna en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen för att på så vis utöka antalet dagar, eliminera självrisken samt få tillbaka pengar vid exempelvis sjukdom under resan.

Anser man att tilläggsförsäkringen inte räcker finns det tredje steget vilket är teckna en separat reseförsäkring genom det resebolag man bokat resan. Dessa har oftast något bättre avtal än tillägget till hemförsäkringen. Detta framförallt för att få ersättningsresa vid skada eller sjukdom. Många gånger behövs inte ens läkarintyg från läkare på semesterorten.

Vilken man ska välja beror främst på vilket behov man har. Men så länge som man ska vara borta över 45 dagar så är den grundläggande hemförsäkringen inte ett alternativ. Detta eftersom dessa enbart täcker upp till 45 dagar.

Då kvarstår tillägget eller separata reseförsäkringen. De bägge har sina fördelar.

Innehållsmässigt så består de av tre punkter. För det första sträcker de sig ett längre antal dagar än de 45 som hemförsäkringen erbjuder. Hur många dagar kan variera så det är viktigt att man jämför denna punkt om man tänkt vistas utomlands under lång tid.

Det andra är avbeställningsskydd. Att ha detta är näst intill ett måste eftersom man annars kan förlora hela summan som resan kostat om man av sjukdom eller personskada inte kan komma iväg. Den som inte tecknar avbeställningsskydd på detta sätt kan göra det på resebyrån.

För det tredje ingår ersättningsresa om man varit sjuk eller fått personskada som gjort att man inte kunnat uppleva mer än halva semestertiden.

Så långt är de lika men det är när man kollar på detaljerna som de skiljer sig åt. Den som vill ha det allra bästa skyddet väljer vanligtvis reseförsäkringen. Detta eftersom den generellt är något bättre med tanke på ersättning och villkor. Skillnaden är ofta inte speciellt stor men kan vara avgörande om man enbart fokuserar på försäkringsskyddet.

Nackdelen med reseförsäkringen är däremot priset. En försäkring för en enda resa kan kosta lika mycket som en årspremie för hemförsäkringstillägget.

Väldigt ofta räcker det alltså med ett resetillägg. Men som alltid handlar det om vilket skydd man behöver. Var ska man åka, hur länge ska man vara borta och vilket tak på ersättningsnivån behövs? Som vanligt är svaret att ”det beror på dig och dina behov” om det ena eller andra alternativet ska väljas.

by