Husvagnsplats – med altan och uteplats?

,

Att äga husvagn innebär för många en total frihet att åka var man vill i landet utan att vara beroende av att boka boende på vägen. På många platser går det bra att ställa husvagnen ett dygn på en allmän parkering innan man åker vidare.

För andra innebär husvagnsägandet att man får en stabil fast punkt att semestra på under hela sommaren. Det blir nämligen allt mer vanligt att husvagnsägare hyr en stående plats på en camping vilket innebär att husvagnen står där under hela sommaren, s.k. säsongscamping. I dessa tillfällen väljer man ofta att skapa en liten altan och utegård kring sin plats. Det finns däremot lite att tänka på då.

Husvagnar parkerade på husvagnscamping

På alla campingar som erbjuder säsongscamping finns speciella regler som gäller enbart för dessa campare. Exempelvis framgår det vad som får byggas på den yta som hyrs av husvagnsägaren. Följande är saxat från campa.se och gäller en av dess platser.

”Verandagolv får anläggas i eget valt material inom egen tomtgräns i marknivå. Husvagnen får ej byggas upp, och minst ett hjul ska vara i marknivå. Golv/altan bygges med max 45mm regel”

Det kan alltså finnas regler gällande allt från material, hur husvagnen får byggas upp samt storleken på materialet som används. Det kan vara lockande att snabbt spika upp altanen med en så kallad ”spikpistol” men man ska komma ihåg att allt ska monteras ner efter säsongen är slut.

Det är därmed betydligt bättre (om än lite dyrare och krångligare) att montera alla delar med skruv. Det kan till och med finnas en fördel att notera på varje del hur de ska sitta i förhållande till andra. Då blir det betydligt lättare att montera upp allt kommande säsong.

När det kommer till planteringar är det mycket vanligt att regeln är att detta enbart får ske i kärl. Därmed är det lätt och snabbt att ta bort allt när säsongen är slut. Ytterligare kan det finnas regler kring staketets höjd då för högt staket kan kräva bygglov vilket inte campingen inte har för detta.

by