Tillägg till resehemförsäkringen

Den som vill vara ordentligt försäkrad när man åker utomlands bör teckna en tilläggsförsäkring till sin hemförsäkring. Hemförsäkringen har visserligen ett bra och brett reseskydd i sig men med tilläggen får man generösare ersättningar. När det gäller en hemförsäkring så innehåller den nästan exakt samma sak hos alla försäkringsbolag. Däremot kan det skilja på detaljer som ersättningsnivå och liknande. När det gäller hemförsäkringens tillägg är det något annorlunda. En del försäkringsbolag kan erbjuda vissa fördelar som andra inte gör. Av den anledningen är de bra att jämföra noga så att man verkligen får det försäkringsskydd man är i behov av.

Några tillägg som är vanligt förekommande är: (Dessa säljs oftast i ett tilläggspaket men flera av dessa).

Reducering av självrisk

Nöjer man sig med det reseskydd som ingår i hemförsäkringen kommer man även behöva betala en självrisk om något händer. Med detta tillägg minskas eller elimineras självrisken helt och hållet. Med tanke på att självrisken kan vara någon tusenlapp lönar det sig alltså snabbt om man är en otursfågel.

Allvarligt hemma

Den grundläggande hemförsäkringen ersätter endast tidigare hemresa om läkare ordinerar det eller om det uppstår naturkatastrof, krig eller terrorhandlingar. Men med tilläggsförsäkringen kan man även få ersättning för tidigare hemresa om det händer något alvarligt hemma. Med det menas exempelvis att någon nära anhörig dör eller om hemmet blir utsatt för skadegörelse eller brand i en större utsträckning.  Detta är ett skydd som är mycket uppskattat att ha eftersom få kan njuta av semesterns återstående tre veckor om någon närstående har dött i hemlandet.

Fler dagar

Även om man nöjer sig med de något sämre avtal som hemförsäkringen erbjuder så ska man absolut teckna ett tillägg om man har tänkt vistas utomlands mer än 45 dagar. Hemförsäkringens skydd räcker nämligen enbart så många dagar. Är man utomlands längre blir man därmed helt oförsäkrad om man inte väljer att tilläggsförsäkra sig.

Ansvars- Rättsfalls- Överfallsskydd

Ansvarsförsäkring betyder att man kan få hjälp och ersättning om man anses vara skadeståndskyldig till något som hänt på semestern. Rättsdelen hjälper till med kostnader för rättegång och juridiska ombud. Överfallsskyddet ger ersättning vid överfall/rån och liknande. Det som främst skiljer de olika tilläggen åt är maxtaket på hur mycket som kan betalas ut i ersättning.

Ökad ersättning

På de flesta punkter går det att få högre ersättning genom tilläggsförsäkringar. Ett av de större försäkringsbolagen ersätter exempelvis maximalt med 10.000kr per person om man måste avbryta resan i förtid. Har man köpt en resa som ska vara i 30 dagar är 10.000kr ofta bara 20-30% av resans hela kostnad.  De som köper mycket dyra resor bör därför satsa på att tillägg.

by